Sökning: "Lisbeth Bekkengen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lisbeth Bekkengen.

  1. 1. Man får välja - om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv

    Detta är en avhandling från Malmö : Liber

    Författare :Lisbeth Bekkengen; Karlstads universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : .... LÄS MER