Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Prehistoric stonework in the Peruvian Andes : a case study at Ollantaytambo

    Författare :Lisbet Bengtsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : Stonework in Peruvian Andes.... LÄS MER