Sökning: "Lis Kongstad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lis Kongstad.

  1. 1. Transvascular fluid exchange with application to the brain. An experimental study in cat skeletal muscle and brain

    Författare :Lis Kongstad; Anestesiologi och intensivvård; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; intensivvård; capillary filtration coefficient; Capillary permeability; reflection coefficient; brain edema; dural puncture; Anaesthesiology; Anestesiologi; intensive care; neuropsykologi; neurofysiologi;

    Sammanfattning : This study evaluated transcapillary fluid exchange in the cat brain and in a cat skeletal muscle enclosed in a plethysmograph. A method for determination of capillary permeability (capillary filtration coefficient and reflection coefficient) and effects of transcapillary hydrostatic pressure changes were studied We found that capillary fluid permeability in a tissue can be determined by the capillary filtration coefficient, even when arterial pressure and vascular tone are changed. LÄS MER