Sökning: "Linn Persson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Linn Persson.

 1. 1. Methods for the study of dissolved organic matter as an environmental actor

  Författare :Linn Persson; William Cooper; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental chemistry; Miljökemi; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A systematic approach for major renovation of residential buildings

  Författare :Linn Liu; Bahram Moshfegh; Patrik Rohdin; Jan Akander; Mari-Louise Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; renovation; residential buildings; listed buildings; simulation; optimization; LCC; categorization; energy efficiency measure package; indoor environment; energy targets; CO2 emission; primary energy use; energieffektivisering; renovering; bostäder; historiska byggnader; simulering; optimering; LCC; kategorisering; energieffektiviseringsåtgärdspaket; inomhusmiljö; energimål; CO2-utsläpp; primärenergianvändning;

  Sammanfattning : In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. LÄS MER