Sökning: "Linn Elena Zulka"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Linn Elena Zulka.

  1. 1. Retirement and Cognition – Does Retirement Impact Cognition?

    Författare :Linn Elena Zulka; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER