Sökning: "Lingvistikämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet Lingvistikämnen.

 1. 1. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 2. 2. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Translation as Linear Transduction Models and Algorithms for Efficient Learning in Statistical Machine Translation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Markus Saers; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; linear transduction; linear transduction grammar; inversion transduction; zipper finite-state automaton; zipper finite-state transducer; formal language theory; formal transduction theory; translation; automatic translation; machine translation; statistical machine translation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Computational linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Datorlingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi; Computational Linguistics; Datorlingvistik;

  Sammanfattning : Automatic translation has seen tremendous progress in recent years, mainly thanks to statistical methods applied to large parallel corpora. Transductions represent a principled approach to modeling translation, but existing transduction classes are either not expressive enough to capture structural regularities between natural languages or too complex to support efficient statistical induction on a large scale. LÄS MER

 4. 4. Compound Processing for Phrase-Based Statistical Machine Translation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sara Stymne; Lars Ahrenberg; Joakim Nivre; Alexander Fraser; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Machine translation; compounds; factored translation; statistical machine translation; computational linguistics; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Computational linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Datorlingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis I explore how compound processing can be used to improve phrase-based statistical machine translation (PBSMT) between English and German/Swedish. Both German and Swedish generally use closed compounds, which are written as one word without spaces or other indicators of word boundaries. LÄS MER

 5. 5. Internationally Adopted Children in Communication : A Developmental Study

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet, Institutionen för lingvistik

  Författare :Boel De Geer; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER