Sökning: "Linguistic subjects"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade orden Linguistic subjects.

 1. 1. Talspråk i skrift : om muntlighetens utveckling i svensk sakprosa 1800-1997

  Detta är en avhandling från Scandinavian Languages

  Författare :Per Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; non-fiction; genres; functions; dimensions; factor analysis; co-occurrence; linguistic features; style; orality; spoken and written language; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This dissertation is based on three questions:What is orality, how has orality developed during the last 200 years in Swedish non-fiction, and what is the cause of this development? Orality is treated here as the linguistic consequence of a certain communicative function. The basis is the different conditions of speech and writing and the different styles and features that are determined by these conditions. LÄS MER

 2. 2. Land och fæ : strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier

  Detta är en avhandling från Department of Scandinavian Languages, Lund University

  Författare :Bo Ruthström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkvetenskap; Philology; pre-medieval; regional law; medieval law; linguistic geography; onomasiology; terminology; property in general; movable and immovable property; structural shift; Old Nordic; Proto-Nordic; lauss eyrir; Roman law; Christian church; legal history; Harald Bluetooth; Hákon Aðalsteinsfóstri; Harald Finehair; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna undersökning inventerar beståndet av beteckningar för EGENDOM I ALLMÄNHET och för MOBIL och IMMOBIL EGENDOM i de regionala medeltida nordiska lagarna (dvs. de danska och svenska landskapslagarna, de norska lagtingslagarna samt den isländska Grágás). LÄS MER

 3. 3. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 4. 4. Linguistic Communication as Action and Cooperation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jens Allwood; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1976]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This thesis falls within the type of approach: 'The study of linguistic behavior in relation to other human characteristics'. It is explicitly interdisciplinary in its aim, trying to integrate linguistics with subjects like psychology, philosophy, social psychology and sociology... LÄS MER

 5. 5. Fokus ålder betydelserelationer och betydelseförändring i användning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Magnusson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; Age; year; newspapers; corpus linguistic; semantics; meaning; language; collocation; attribute; lexical relations; Ålder; år; åring; årig; dagstidningar; korpuslingvistik; semantik; betydelse; språk; kollokation; attribut; lexikala relationer;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker hur ålder används språkligt i tidningstext. Utgångspunkten är hur ålder har förändrats. Framförallt är det fokusorden flicka, pojke, man, kvinna, kille, tjej, dam och herre som i relation till ålder undersöks i avhandlingen. LÄS MER