Sökning: "Linguistic subjects"

Visar resultat 1 - 5 av 137 avhandlingar innehållade orden Linguistic subjects.

 1. 1. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 2. 2. Linguistic Communication as Action and Cooperation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jens Allwood; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1976]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This thesis falls within the type of approach: 'The study of linguistic behavior in relation to other human characteristics'. It is explicitly interdisciplinary in its aim, trying to integrate linguistics with subjects like psychology, philosophy, social psychology and sociology... LÄS MER

 3. 3. Fokus ålder : betydelserelationer och betydelseförändring

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Magnusson; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Age; year; newspapers; corpus linguistic; semantics; meaning; language; collocation; attribute; lexical relations; Ålder; år; åring; årig; dagstidningar; korpuslingvistik; semantik; betydelse; språk; kollokation; attribut; lexikala relationer; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how words denoting age are used in newspaper texts. I have chosen mainly to study the following Swedish focus words for females and males of different ages (flicka, kvinna, tjej, dam; pojke, man, kille and herre) as they relate to age. LÄS MER

 4. 4. Fokus ålder betydelserelationer och betydelseförändring i användning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Magnusson; Jan Anward; Angelika Linke; Jan Svensson; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Age; year; newspapers; corpus linguistic; semantics; meaning; language; collocation; attribute; lexical relations; Ålder; år; åring; årig; dagstidningar; korpuslingvistik; semantik; betydelse; språk; kollokation; attribut; lexikala relationer; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how words denoting age are used in newspaper texts. I have chosen mainly to study the following Swedish focus words for females and males of different ages (flicka, kvinna, tjej, dam; pojke, man, kille and herre) as they relate to age. LÄS MER

 5. 5. Phonological Quantity in Swedish Dialects Typological Aspects, Phonetic Variation and Diachronic Change

  Detta är en avhandling från Umeå : Filosofi och lingvistik

  Författare :Felix Schaeffler; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish dialects; phonological quantity; vowel and consonant duration; cluster analysis; linguistic typology; phonetic variation; diachronic change; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Phonetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Fonetik;

  Sammanfattning : This study investigates the realisation of phonological quantity in the dialects of Modern Swedish, based on a corpus containing recordings from 86 locations in Sweden and the Swedishspeaking parts of Finland. The corpus was recorded as part of the national SweDia project.The study is explorative in character. LÄS MER