Sökning: "Limosa limosa"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Limosa limosa.

 1. 1. Habitat selection, nest predation and conservation biology in a Black-tailed Godwit (Limosa limosa) population

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tomas Johansson; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Developmental biology; Black-tailed godwit; Limosa limosa; nest site selection; nest predation; philopatry; risk analysis; Utvecklingsbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi; populationsbiologi; Population Biology;

  Sammanfattning : This thesis focuses on a black-tailed godwit (Limosa limosa) population, consisting of 35-40 pairs, that breeds on a grazed shore meadow on SE Gotland, Sweden. The small size of the population makes it more prone to extinction due to chance events, than a larger population.The godwits showed microhabitat preferences when choosing nest sites. LÄS MER

 2. 2. Avian MHC : Characterization and expression patterns of classical and non-classical MHC-I genes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Drews; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10-29]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MCH class I; Classical genes; Non-classical genes; Expression; Passerine birds;

  Sammanfattning : Alla ryggradsdjur har ett immunförsvar vars funktion är att skydda oss mot mikroorganismer som kan orsaka sjukdom, såsom bakterier och virus. Dessa sjukdomsframkallande ämnen kallas patogener. Immunförsvaret behöver kunna skilja mellan proteiner som kommer från den egna kroppen och från patogener. LÄS MER