Sökning: "Liljeväxter"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Liljeväxter.

  1. 1. Planta Alströmeria, quam ... præside ... Carolo Linnæo ... in audit. Carol. maj. die XXIII. Jun. anni MDCCLXII. Horis ante merid. solitis proponet ... Johannes Petrus Falck, Vestrogothus

    Detta är en avhandling från Upsaliæ : [s.n.]

    Författare :Carl von Linné; Uppsala universitet.; [1762]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Liliaceae; Liljeväxter;

    Sammanfattning : .... LÄS MER