Sökning: "Likvärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet Likvärdighet.

 1. 1. Från likvärdighet till marknad En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Mattias Börjesson; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum theory; critical realism; education policy; education ideology; equivalence; Neo-Marxism; public; private; market; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For most of the 20th century the dominant aim of Swedish educational policy was an integrated public school system under national state control. During the post-war era (1945–1989) this policy led to Sweden having one of the most centralized and integrated school systems in the world. LÄS MER

 2. 2. Kommunen - en part i utbildningspolitiken?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Ann Quennerstedt; Tomas Englund; Ulf P Lundgren; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; municipality; equivalence; educational policy; decentralisation; school governance; curriculum theory; discourse analysis; kommuner; likvärdighet; utbildningspolitik; decentralisering; läroplansteori; diskursteori; diskursanalys; skolans styrning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the municipality (the local authority) as a participant in Swedish educational policy. The reform of school governance in the 1990s, gave municipality wider authority in the educational field and a greater responsibility for education. LÄS MER

 3. 3. Policy som text och praktik : En analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Guadalupe Francia; Lennart Grosin; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education Reform; Equity; Utbildningsreform; Likvärdighet; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Marie Leijon; Elisabeth Söderquist; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mediekultur; medier; IT; gymnasieskolan; likvärdighet; lärande; senmodern; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att studera skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Följande frågor ställs: Hur kan variationen i de skilda sätten att erfara IT förstås? Hur kan empirin ytterligare förstås genom en kontextualisering? Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuas elever, lärare och skolledare vid tre gymnasieprogram. LÄS MER

 5. 5. Policy som text och praktik : En analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Guadalupe Francia; Lennart Grosin; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education Reform Equity; Utbildningsreform Likvärdighet; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER