Sökning: "Likheter och skillnader prevention och promotion"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Likheter och skillnader prevention och promotion.

  1. 1. När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa

    Författare :Birgitta Rydén; Institutionen för psykologi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; reflective function.; Psychology; Psykologi; positioning; empowerment; prevention; health promotion; percept-genesis; short-term psychotherapy; incidence; crisis; professional support; parent education; post-partum; childbirth; pregnancy; gender; parent; Woman; man;

    Sammanfattning : The central issue is to increase knowledge of women's and men's mental wellbeing when their child is about to be born, as seen from four aspects relevant to maternity and child health care centres. Major psychological theories are the attachment theory and the affect theory, health psychology with theories on nervous tension, vulnerability, coping and individual resources, clinical psychology to understand mental divergencies, crisis theory to understand reactions, taking the individual's subjective experience and personal definitions of reactions and needs into consideration. LÄS MER