Sökning: "Life history theory"

Visar resultat 1 - 5 av 200 avhandlingar innehållade orden Life history theory.

 1. 1. Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Thomas Nygren; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; insights; teaching strategies; transformation; experience informed practice; wisdom of practice; history teaching; experienced teachers; life history; grounded theory; pedagogical content knowledge; historiedidaktik; ämnesdidaktik; undervisning; erfarna lärare; ämnesdidaktik; grounded theory; livsberättelse; transformering; pedagogical content knowledge; insikter; undervisningsstrategier; erfarenhetsinfomerad praktik; historieundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate, through the narratives of ex-perienced teachers, insights and strategies in the teaching of history in upper secondary school. Based on a flexible grounded theory, life history and theories of pedagogical content knowledge, seven experienced history teachers have been interviewed about their conceptions of history teaching. LÄS MER

 2. 2. Som isolerade öar : De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Hanna Markusson Winkvist; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish Modern History; University History; Gender History; Academic Women; Female Post-Graduates; Academic Labor Market; Gender and Academia; “Frozen Ideology” [frusen ideologi]; Identity; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is, from a gender perspective, to illuminate and analyze the position of female post-graduates, within and in relation to the male dominated state universities and private university colleges in Sweden during 1883-1949. Hence, this is the telling of the story of a minority within a majority, with an emphasis on the analysis of different perceptions of this elite. LÄS MER

 3. 3. I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860 Servants and masters. Gender, contract, and power relations in the servant institution in Sweden, 1730-1860

  Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

  Författare :Carolina Uppenberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; laga försvar; compulsory service; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; compulsory service;

  Sammanfattning : Under den tidigmoderna och förindustriella perioden arbetade en stor del av den unga, ogifta allmogebefolkningen i Sverige som tjänstefolk, som drängar och pigor i andras hushåll. Där var de legalt underordnade husbonden och matmodern enligt särskilda tjänstehjonsstadgor och de hade begränsade möjligheter att söka annan försörjning, samtidigt som de ofta delade arbete och vardag med husbondfolket. LÄS MER

 4. 4. Stadens puls En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830

  Detta är en avhandling från Stads- och kommunhistoriska institutet

  Författare :Mats Hayen; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early-modern time; Household structure; Daily life; Structuration theory; Time-geography; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This study addresses the question of change in household structure and the reproduction of “life from day to day”. It is based on structuration theory, time-geography and Allan Pred’s theory of place as historically contingent process. LÄS MER

 5. 5. Solidaritetens omvägar. (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonarbetarna i Colombia 1973-1993

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Jonas Sjölander; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; labour internationalism; Swedish Metalworkers’ Federation; International Metalworkers’ Federation; Sintraericsson; LM Ericsson; world system theory; postcolonial theory; the third industrial revolution; Latin America.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This study deals with the historical compromise between Labour and Capital—the so-called “Swedish model”—and the abandonment of this compromise in connection with the third industrial revolution. The focus of the study lies in the transformations in working life and labour internationalism from 1973 to 1993. LÄS MER