Sökning: "Licium"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Licium.

 1. 1. I helig skrud : en studie över Anna-Lisa Odelqvist-Kruses sakrala textilkonst

  Författare :Ulla Mo; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Anna-Lisa Odelqvist-Kruse; Agnes Branting; Sofia Widén; Licium; Libraria; the Swedish Art of sacral textiles of the 20:th centuary; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The present dissertation deals with the Swedish textile artist Anna-Lisa Odelqvist-Kruse and her Art of sacral textiles. She had a great influence on the Swedish Art of sacral textiles during the the second half of the 20:th centuary. LÄS MER

 2. 2. Dissertatio juridica de furto, ejusque per lancem et licium conceptione, quam, ... præside ... Dn. Daniele Solandro, ... publico examini submittit Julius Grundelstierna, in Auditorio Carol. Major. die XXX. Junii anni MDCCLXX. Horis ante meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Typis Edmannianis

  Författare :Daniel D. Solander; Julius Grundelstierna; Daniel D. Solander; [1770]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER