Sökning: "Lichtenstein"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Lichtenstein.

 1. 1. Laparoscopic or Open Inguinal Hernia Repair - Which is Best for the Patient?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Arne Eklund; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Inguinal hernia; TEP; Lichtenstein; convalescence; recurrence; chronic pain; cost-minimisation; MEDICINE Surgery Surgical research Surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Kirurgi; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : Inguinal hernia repair is the most common operation in general surgery. Its main challenge is to achieve low recurrence rates. With the introduction of mesh implants, first in open and later in laparoscopic repair, recurrence rates have decreased substantially. LÄS MER

 2. 2. Male inguinal hernia repair with mesh. Short- and long-term results and the question of infertility

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Magnus Hallén; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hernia repair; groin hernia; inguinal hernia; Lichtenstein; TEP; mesh; male infertility;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med stigande ålder försvagas våra vävnader. Om bukväggen i ljumsken blir för svag, så kan bukinnehållet pressas ut genom svagheten. Detta kallas för ljumskbråck. Sjukdomen är mycket vanligare hos män och drabbar alla åldrar. LÄS MER

 3. 3. Femoral and Inguinal Hernia How to Minimize Adverse Outcomes Following Repair

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Uppsaliensis

  Författare :Ursula Dahlstrand; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; femoral hernia; inguinal hernia; adverse outcome; complication; recurrence; chronic pain; long-term pain; emergency; mortality; TEP; Lichtenstein; local anesthesia; Kirurgi; Surgery;

  Sammanfattning : Groin hernia is common, and each year 200 repairs per 100 000 adult inhabitants are performed in Sweden. Groin hernias are either inguinal or femoral (2-4%). Elective repair is not associated with an excess mortality, but adverse outcomes include recurrence and long-term pain. LÄS MER

 4. 4. Barbro Östlihn och New York Konstens rum och möjligheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Annika Öhrner; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 5. 5. Konst med konst som motiv : parafrasens estetik i 1900-talets bildkonst

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of the History of Art, Umeå University

  Författare :Hans Örtegren; Umeå universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Paraphrase; quotation; allusion; copy; mimesis; intertextuality; 20th- century art; Pablo Picasso; Francis Bacon; Marcel Duchamp; René Magritte; Roy Lichtenstein;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is 20th-century art about art. The intentions of the artist, the reference given in the work, and the reaction of the perceiver are all important factors in the definition of a paraphrase of art.A paraphrase is made by an artist with the intention of clearly alluding to earlier art. LÄS MER