Sökning: "Licensrätt"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Licensrätt.

  1. 1. Varumärken från konsumentsynpunkt : en rättsvetenskaplig studie

    Författare :Lars Pehrson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Patenträtt; Varumärken; Licensrätt; Immaterialrätt; Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER