Sökning: "Liberg"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet Liberg.

 1. 1. Psychomotor disturbances in bipolar disorder : investigations using structural and functional neuroimaging

  Författare :Benny Liberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Psychomotor disturbances in bipolar disorder are an expression of alterations in volition, cognition, emotion and motor control. While psychomotor disturbances remain a classic hallmark of severe mood disorders, there is limited knowledge about its mediators and neural correlates. LÄS MER

 2. 2. Regulation of immunoglobulin transcription

  Författare :David Liberg; Immunologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; N-substituted benzamides; NFkB; transcription; B cells; immunoglobulin; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Each Ig V-region has its own upstream promoter and the promoter of a mature Ig gene is thereby selected during the V(D)J recombination process. Upon comparison, it is evident that only one transcription factor binding site, the octamer, is preserved within all promoters. LÄS MER

 3. 3. Learning to read and write

  Författare :Caroline Liberg; Sven Öhman; Ragnhild Söderbergh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; early literacy; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bilderboksstunden i förskolan : Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Författare :Per Norlin; Caroline Liberg; Anna Nordlund; Karin Jönsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER

 5. 5. Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan

  Författare :Åsa af Geijerstam; Caroline Liberg; Åke Viberg; Lars Sigfred Evensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; text linguistics; scientific literacy; writing instruction; reader text relationship; systemic linguistics; applied linguistics; Lingvistik; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : When children encounter new subjects in school, they are also faced with new ways of using language. Learning science thus means learning the language of science, and writing is one of the ways this is accomplished. The present study investigates writing in natural sciences in grades 5 and 8 in Swedish schools. LÄS MER