Sökning: "Levänluhta"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Levänluhta.

  1. 1. An osteological analysis of human and animal bones from Levänluhta

    Författare :Tarja Formisto; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Levänluhta;

    Sammanfattning : .... LÄS MER