Sökning: "Lena Swalander"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lena Swalander.

 1. 1. Reading achievement: Its relation to home literacy, self-regulation, academic self-concept, and goal oreintation i n children and adolescents

  Författare :Lena Swalander; [2006]
  Nyckelord :Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reading achievement: Its relation to home literacy, self-regulation, academic self-concept, and goal orientation in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Författare :Lena Swalander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychopedagogy; Pedagogisk psykologi; Psykologi; Psychology; Writing; Computers; Home literacy; Reading attitude; Goal orientation; Reading ability; Academic self-concept; Self-regulated learning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Doktorsavhandling undersöker hur förutsättningar i hemmet, självreglering, akademisk självbild och målorientering påverkar läsförmåga. Att kunna läsa bra är grundläggande för att kunna fungera väl i det moderna samhället där man måste kunna läsa komplicerade texter. LÄS MER