Sökning: "Lena Olsén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Olsén.

  1. 1. Drugs in horses : pharmacokinetics and pharmacodynamics

    Författare :Lena Olsén; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER