Sökning: "Lena Mossberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Lena Mossberg.

 1. 1. Utveckling av turistdestinationer genom samarbete

  Författare :Jörgen Elbe; Lena Larsson-Mossberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Tourist destinations; events; business development; cooperation; network perspective; Företagsekonomi; Turistdestinationer; evenemang; affärsutveckling; samarbete; nätverksperspektiv; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In this thesis tourist destinations are considered as networks of business actors inside and outside the destination, such as producers of attractions or supporting services and different kinds of intermediaries. These actors are interdependent, since they provide the different components of a generic tourist product. LÄS MER

 2. 2. Challenges in Delivering Services: The Front-Line Hospitality and Tourism Employee Perspective

  Författare :Christine Lundberg; Tommy D Andersson; Lena Mossberg; Bo Edvardsson; Mittuniversitetet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Front-line workers; tourism; hospitality; service encounter; critical incident techniques; work motivation and satisfaction; Business studies; Företagsekonomi; Front-line workers; frontline personnel;

  Sammanfattning : Significant challenges are faced by front-line hospitality and tourism employees interacting with customers on a daily basis. These challenges and the ways they are dealt with form the focus of this thesis. As they interact, a range of incidents may arise from highly satisfactory encounters to service failures. LÄS MER

 3. 3. If I can taste it, I want it... : sensory marketing in grocery retail stores

  Författare :Johan Swahn; Åsa Öström; Micael Dahlén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER