Sökning: "Lena Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Lena Martinsson.

 1. 1. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER

 2. 2. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det : Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Författare :Jenny Bengtsson; Eva Reimers; Lena Martinsson.; Fanny Ambjörnsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Harnessing the immunoregulatory capacity of single-stranded oligonucleotides to modulate innate immunity

  Författare :Aleksandra Dondalska; Anna-Lena Spetz; Jenny Hallgren Martinsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; single-stranded oligonucleotides; Toll-like receptors; influenza; respiratory syncytial virus; dendritic cell; mast cell; virus infection; inflammation; itch; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : As the first line of defense, the innate immune system is exceptionally efficacious against invading pathogens but must be tightly regulated to avoid immune-related pathogenesis. Accordingly, the innate immune system recognizes highly conserved components associated with infections and damaged cells using a limited number of pattern-recognition receptors (PRRs), which are differentially expressed across cell types. LÄS MER

 4. 4. Ett fåfängt arbete : Möten med modeller i den svenska modeindustrin

  Författare :Ann Frisell Ellburg; Mark Graham; Don Kulick; Lena Martinsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fashion models; fashion industry; gender; heteronormative; sexualization; Social anthropology ethnography; Socialantrolopologi etnografi; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the working life of fashion models in the Swedish Fashion Industry based on 18 months of ethnographic fieldwork among a network of female and male models in Stockholm. It charts the development of the modelling business in Sweden and locates it within the changing labour market of late capitalism. LÄS MER

 5. 5. Blandade känslor : bisexuella kvinnors praktik & politik

  Författare :Malena Gustavson; Nina Lykke; Lena Martinsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bisexuality; drag king; lesbian; heterosexuality; queer theory; gender sex; feminism; subject positions; relationships; non-monogamy; materiality of the body; performance; Bisexualitet; dragking; lesbisk; heterosexualitet; queerteori; genus kön; feminism; subjektspositioner; relationer; icke-monogami; kroppens materialitet; performance; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker bisexuella kvinnors praktiker i de maktrelationer som reglerar föreställningar om kön/genus, kroppar och sexualitet. Det är den första fördjupade studien om bisexuella liv i Sverige och fyller ett glapp inom kritisk queerforskning och feministiska studier. LÄS MER