Sökning: "Lena Luts"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lena Luts.

 1. 1. Neurohormonal Modulators in the Parathyroid Gland. Localization and regulation

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Lena Luts; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Receptor; In situ hybridization; Immunocytochemistry; Nitric Oxide Synthase; Endothelin; Neuropeptides; Chromogranin; Parathyroid adenoma; Parathyroid gland; Parathyroid hormone; mRNA; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en sammanläggningsavhandling och består av åtta delarbeten. Delarbetena är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter, utom delarbete VI-VIII som är föremål för granskning i sådana tidsskrifter inför möjlig publikation. LÄS MER

 2. 2. Lower Urinary Tract symptoms in women – Aspects on epidemiology and treatment

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Anna Lena Wennberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urinary incontinence; Overactive bladder; Lower urinary tract symptoms; Epidemiology; Prevalence; Incidence; Progression; Twins; Genetic; Heritability;

  Sammanfattning : Lower urinary tract symptoms in women – aspects on epidemiology and treatment Lower urinary tract symptoms (LUTS) are common conditions that compromise a person’s quality of life and result in increased health care costs for society. The aims of this thesis were to describe the prevalence and natural course of different LUTS in women (Paper I), to assess prevalence changes over time (Paper II), and to evaluate the importance of genetic factors on LUTS (Paper III). LÄS MER