Sökning: "Lena Hylving"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Hylving.

  1. 1. Digitalization Dynamics : User Interface Innovation in an Automotive Setting

    Författare :Lena Hylving; Ola Henfridsson; Lisen Selander; Tina Blegind Jensen; RISE; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER