Sökning: "Lena Fridlund Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Fridlund Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma.

  1. 1. Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

    Författare :Lena Fridlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; second language learning; bilingual education; special education; inclusion; exclusion; social constructionism; difference dilemma;

    Sammanfattning : Abstract Title: Intercultural education – A Pedagogical dilemma. Professional talk about the teaching of Swedish as a second language and in preparatory classes. Language: Swedish with an English summary Keywords: second language learning, bilingual education, special education, inclusion, exclusion, social constructionism, difference dilemma. LÄS MER