Sökning: "Lena Dahren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Dahren.

  1. 1. Med kant av guld och silver... : En studie av knypplade bårder och uddar av metall 1550-1640

    Författare :Lena Dahrén; Margareta Nockert; Maths Isacson; Johan Knutsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Bobbin lace; gold; silver; edgings; borders; ecclesiastic textiles; dress costume; portrait; Knyppling; guld; silver; liturgiska textilier; dräkt; porträtt; handel; Art; Konstvetenskap; Textile Studies; Textilvetenskap;

    Sammanfattning :  The study examines bobbin-made borders and edgings in gold and silver during the period 1550-1640. The aim of the thesis is to study the technique of bobbin made lace and to place it in a historical, social and economic context. LÄS MER