Sökning: "Lena Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Lena Berg.

 1. 1. Patient safety at emergency departments : challenges with crowding, multitasking and interruptions

  Författare :Lena M Berg; Katarina Göransson; Anna Ehrenberg; Jan Florin; Jan Östergren; Birgitta Wireklint Sundström; Lena Berg; Karolinska Institutet Solna Department of Medicine; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Several challenges with patient safety in the emergency department (ED) context have beenpreviously identified, and some commonly mentioned are crowding, multitasking, andinterruptions. The ED is a complex, high-risk work environment where multiple clinicians(physicians, registered nurses [RNs], and licensed practical nurses [LPNs]) are constantlyworking in parallel work processes, in an often crowded ED, while conducting tasksinvolving cognitively demanding decision-making processes. LÄS MER

 2. 2. Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige : Spänningsförhållanden med anledning av  utbildningsreform i enlighet med Bologna

  Författare :Lena German Millberg; Joakim Öhlén; Linda Berg; Gun Nordström; Åsa Lindberg-Sand; Lena Millberg German; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Clinical Nurse Specialist; Curriculum; Education Nursing Masters; Grounded Theory; Higher Education; The Bologna Process; Postgraduate Degree Projects.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. LÄS MER

 3. 3. Lagom är bäst. Unga kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi

  Författare :Lena Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Äkta kärlek. Heterosexuell samvaro speglat mot diskurser om kärlek, heterosexualitet och kropp

  Författare :Lena Berg; Carin Holmberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; heterosexuality; love; body; gender; young women; feminist theory; discourse; cultural norm of gender and heterosexuality; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to acquire more knowledge about how young women 15 years of age create meaning about sexual interaction with boys and pornography. This dissertation includes four contributions: The licentiate thesis "Somewhere in between - Young women's accounts of heterosexual practise and pornography" (Berg 1999). Article 1. LÄS MER

 5. 5. Tempelman : arkitekten Olof Tempelman

  Författare :Lena Berg Villner; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER