Sökning: "Leila Brännström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Leila Brännström.

 1. 1. Förrättsligande. En studie av rättens risker och möjligheter med fokus på patientens ställning

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Leila Brännström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law in the field of health care; patients’ rights; the legal position of the patient; Weber; Habermas; Foucault; conceptions of law; ethical and political approaches; legal approaches; judicial supremacy; regulation through legal norms; constitutional norms; Rancière; law and politics; emancipatory politics; political discourse; legal discourse; judicialization; juridification;

  Sammanfattning : The aim of the present doctoral thesis is to study and conceptualize juridification as a phenomenon. This aim comprises analyzing the theories through which juridification as an empirical development is interpreted. In this thesis juridification signifies displacements towards legal discourse. LÄS MER

 2. 2. In Courts We Trust Administrative Justice in Swedish Migration Courts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Livia Johannesson; Ulf Mörkenstam; Kristina Boreús; Leila Brännström; Karin Borevi; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; asylum; refugee; courts; appeal procedure; administrative justice; immigration policy; rituals; Sverige; asyl; flyktingar; förvaltningsdomstolar; migrationsdomstolar; rättssäkerhet; migrationspolicy; ritualer; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The research problem this dissertation addresses is how judicial practices generate administrative justice in asylum determination procedures. Previous research on immigration policies argues that when asylum determinations are processed in courts, principles of administrative justice are ensured and immigrants’ rights protected. LÄS MER