Sökning: "Leif Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Leif Karlsson.

 1. 1. Pre-equilibrium emission and multifragmentation in heavy-ion collisions

  Författare :Leif Karlsson; Fysiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1991:Karlsson;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Folkhälsopedagogen söker legitimitet : ett möte mellan pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning

  Författare :Leif Karlsson; Natur-miljö-samhälle (NMS); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folkhälsopedagogik; folkhälsovetenskap; verskamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Det folkhälsopedagogiska programmet vid högskolan i Kristianstad startade 1998 och kan ses som ett svar på de nya krav som samhället ställer på kompetens inom hälsoområdet, där sjukvårdande insatser ska ersättas eller kompletteras med hälsofrämjande arbete och där den pedagogiska dimensionen har ansetts särskilt viktig. Förutom att utbildningen ska vara relevant för den kommande yrkesfunktionen måste den också svara upp mot de olika former av kvalitetsgranskning som den högre utbildningen under senare år varit föremål för. LÄS MER

 3. 3. Folkhälsopedagogen söker legitimitet. Ett möte mellan pedagogik och verskamhetsförlagd utbildning

  Författare :Leif Karlsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work experience period; theory and practice; pedagogical development; Critical research; higher education standard; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to study how the students in the work experience period of The Study Program in Public Health and Education experienced how the discipline of education could contribute to health promotion in practice and if whether the integration between theory and practice in this case reached the appropriate higher education standard. The data collection comprised semi-structured interviews, the student’s descriptions of the trainee post, their aims and objectives and the follow-up and evaluation of their aims and objectives. LÄS MER

 4. 4. High resolution studies of the valence electron structure of atoms and molecules by means of electron spectroscopy

  Författare :Leif Karlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Long-term effects of pre-and postnatal glucocorticoid treatment in congenital adrenal hyperplasia

  Författare :Leif Karlsson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is an autosomal recessive disorder mostly caused by mutations in the CYP21A2 gene leading to impaired production of cortisol and aldosterone. Precursors in the steroidogenic pathway are shunted to pathways of androgen production and elevated levels of androgens may cause virilization of the external genitalia in females with CAH already in utero. LÄS MER