Sökning: "Lectins"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade ordet Lectins.

 1. 1. Photochemical Ligation Techniques for Carbohydrate Biosensors and Protein Interaction Studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Oscar Norberg; KTH.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbohydrates; Biosensors; CuAAC; Photochemistry; Thiol-ene yne; Perfluorophenylazide PFPA ; Lectins; Molecular recognition; Quartz crystal microbalance QCM ; Surface plasmon resonance SPR ;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of surface ligation techniques for the preparation of carbohydrate biosensors. Several methodologies were developed based on efficient photochemical insertion reactions which quickly functionalize polymeric materials, with either carbohydrates or functional groups such as alkynes or alkenes. LÄS MER

 2. 2. Development of low affinity techniques for applications in clinical chemistry

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Lisa Leickt; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chromatography performance; acute myocardial infarction; antibodies; creatine kinase MB isoforms; lectins; low affinity interactions; weak affinity chromatography; Clinical chemistry; Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I vår kropp pågår ständigt interaktioner mellan olika molekyler. Det är dessa interaktioner som styr hur vi mår och vad som händer i kroppen. Många av dessa interaktioner är svaga, vilket gör att det krävs många sådana interaktioner samtidigt för att uppnå effekt. LÄS MER

 3. 3. The sweet side of molecular structure : NMR spectroscopic studies of glycans and their interactions with proteins

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Organic Chemistry, Stockholm University

  Författare :Christoffer Hamark; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bioorganic chemistry; glycans; ligand-based NMR; molecular simulations; protein-carbohydrate interactions; lectins; carbohydrate conformations; 77Se NMR; structure-reactivity relationships; super-armed donors; Organic Chemistry; organisk kemi;

  Sammanfattning : In this thesis, within the topic of bioorganic chemistry, the molecular structure of carbohydrates has been studied. Carbohydrates, or glycans, are ubiquitous biomolecules exhibiting a wide range of biological roles. LÄS MER

 4. 4. Affinity Precipitation of Proteins. Characterization of Some Underlying Mechanisms

  Detta är en avhandling från Eva Linné Larsson, Department of Biotechnology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, P. O. Box 124, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Eva Linné Larsson; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Purification; Proteins; Lectins; Eudragit S-100; Enzymes; Dynamic laser light scattering; Concanavalin A; Complex dissociation; Complex formation; Affinity precipitation; Alginate; Reversibly soluble-insoluble polymers; Rheology; Soya bean hemagglutinin; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många av dagens biotekniska processer syftar till att framställa protein. Det är proteinets användningsområde som är avgörande för vilka renhetskrav som ställs på produkten. I vissa fall måste proteinet vara helt fritt från föroreningar för att inte åstadkomma oönskade effekter. LÄS MER

 5. 5. Dynamic Systems for Screening, Control and Identification of Protein-Ligand Interactions

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Rikard Larsson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dynamic combinatorial chemistry; Dynamic kinetic combinatorial resolution; Catalytic screening; Transthiolesterification; Thiol disulfide interchange; Nitroaldol reaction; Lectins; Hydrolases; Dynamic self-inhibition; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : Dynamic systems for screening, control and identification of different protein-ligand interactions are presented. Dynamic chemistry is used to produce new compounds/constituents in situ that can interact with a target molecule. Several entities can be introduced at the same time and interact with one another. LÄS MER