Sökning: "Learning system"

Visar resultat 1 - 5 av 1067 avhandlingar innehållade orden Learning system.

 1. 1. Klassrummet som lärandemiljö : En klassrumsstudie om villkor för elevers lärande

  Författare :Anna Tegström; Jörgen From; Ulrika Widding; Ola Lindberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning environment; teachers; students; communication; learning; furnishing and teaching material;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis is to describe and analyze the interaction between the conditions for students’ learning in the context of ten-year-old students in two classrooms in Sweden. These conditions are delimited toward furnishing and teaching materials and teachers’ and students’ actions. LÄS MER

 2. 2. Learning Dynamics of Workplace Development Programmes : Studies in Swedish national programmes

  Författare :Agneta Halvarsson Lundkvist; Maria Gustavsson; Henrik Kock; Jon Ohlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Workplace development programme; workplace learning; social learning system; Arbetsplatslärande; nationella program; sociala lärandesystem;

  Sammanfattning : The thesis focuses on workplace development programmes (WPDPs) that operationalize national policies on workplace development. WPDPs are time-limited and they provide support to organizations that aim to improve their operational performance or employees’ work conditions. LÄS MER

 3. 3. Designing new learning experiences? : exploring corporate e-learners’ self-regulated learning

  Författare :Annika Wiklund-Engblom; Sven-Erik Hansén; U-GARD; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning experience; digital learning; e-learning; educational design research; corporate e-learning; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The context of this study is corporate e-learning, with an explicit focus on how digital learning design can facilitate self-regulated learning (SRL). The field of e-learning is growing rapidly. An increasing number of corporations use digital technology and elearning for training their work force and customers. LÄS MER

 4. 4. Talet om tekniska system : förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 5. 5. Adding Challenge to a Teachable Agent in a Virtual Learning Environment

  Författare :Camilla Kirkegaard; Agneta Gulz; Annika Silvervarg; Björn Johansson; Lena Pareto; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational technology; educational software; teachable agents; learning;

  Sammanfattning : The topic of this thesis concerns what happens when challenging behavior is added to a teachable agent in a virtual learning environment. The aim of adding challenging behavior to teachable agents is to encourage students to engage in learning behaviors, improve their motivation and engagement, which may result in a deeper level of comprehension and an improved learning experience. LÄS MER