Sökning: "Latinska språket"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Latinska språket.

 1. 1. Ubi est unitas? : The Latin Letters from Johannes Annorelius, a Swedish Catholic Convert, to his Brother. A Critical Edition with an Introduction

  Detta är en avhandling från Latin

  Författare :Cajsa Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Latinska språket; Latin language; heresies; scholasticism; Annorelius; critical edition; Latin letters; the Capuchin Order; Swedish Catholic converts; Counter-reformation; Latin literature; Neo-Latin; controversial theology; Latinsk litteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en kritisk edition av Johannes Annorelius? latinska brev till brodern Julius (G3, Uppsala universitetsbibliotek). I början av 1700-talet lämnade Johannes Annorelius Uppsala och blev katolik och kapucinmunk i Flandern. LÄS MER

 2. 2. Studien zu Jacob Baldes Jephtias. Ein jesuitisches Meditationsdrama aus der Zeit der Gegenreformation

  Detta är en avhandling från Heidrun Führer, Gulsångarvägen 10, SE-24735 Södra Sandby

  Författare :Heidrun Führer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Dramatic art; Latinska språket; Latin language; meditation drama; emblem; counter reformation; Jesuit schools; baroque drama; Jesuit drama; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den nylatinska poeten Jacob Balde (1604 – 1668) behandlar i sin jesuitiska skoltragedi Jepthias Domarbokens berättelse om hur Jepthe på grund av sitt löfte till Gud offrar sin dotter. Genom detta tema åskådliggör Balde jesuitiska dygder som lydnad, förmåga att behärska sina lidelser samt villigheten att offra sitt liv i kampen för tron. LÄS MER

 3. 3. La création de mots savants dans le français médiéval : Étude sur un choix de textes de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècles, notamment leRoman de la Roseet laConsolation de Philosophiepar Jean de Meun

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska och italienska, Stockholms universitet

  Författare :Anna Chryssafis; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fornfranska språket; latinska lånord; French; franska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hermannus Samsonius to Axel Oxenstierna : Latin Correspondence from 1621 to 1630 with Linguistic and Historical Commentaries

  Detta är en avhandling från Latin

  Författare :James Dobreff; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; Lutheranism; 17th century history; Hermann Samson; Axel Oxenstierna; Swedish Livonia; Polish Livonia; polemics; Jesuits; Erasmus; Counter-Reformation; Livonia; Latin; Neo-Latin; Christianity; Kristendom; Latin language; Latinska språket;

  Sammanfattning : The core of the present work is a first edition of the first part of the Latin correspondence of Hermann Samson, Sweden's Superintendent of Churches in Livonia (1622-1643), with Axel Oxenstierna, the Chancellor of Sweden (1612-1654). The epistles date from 1621 to 1630, covering a period of tremendous change for Samson, Livonia, Sweden and Poland. LÄS MER

 5. 5. Letters of a Learned Lady : Sophia Elisabeth Brenner's Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger

  Detta är en avhandling från Latin

  Författare :Elisabet Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; eulogies; occasional poetry; letters; professional author; gynaecea; 18th century; correspondence; Otto Sperling the Younger; Sophia Elisabeth Brenner; learned woman; epistolography; Humanities; Humaniora; Latin language; Latinska språket;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sophia Elisabeth Brenner (1659-1730) var Sveriges första stora kvinnliga poet. Hon var verksam som författare och lärd kvinna under femtio år, och var dessutom en flitig brevskrivare. LÄS MER