Sökning: "Laser spectroscopy"

Visar resultat 1 - 5 av 259 avhandlingar innehållade orden Laser spectroscopy.

 1. 1. Constructing and Commissioning HELIOS – A High Harmonic Generation Source for Pump-Probe Measurements with sub 50 fs Temporal Resolution The Development of Experimental Equipment for Extreme Ultraviolet Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joachim A. Terschlüsen; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Angle-resolved photoemission spectroscopy; Angle resolved photoemission spectroscopy; Angle-resolved time-of-flight; Angle resolved time of flight; ARTOF; ARPES; tr-ARPES; fs; fs resolution; Fourier transform spectrometer; Fourier-transform spectrometer; Fourier transform spectroscopy; Fourier-transform spectroscopy; FTS; gas cell; high harmonic generation; laser; liquid jet; monochromator; HELIOS; HHG; off-plane mount; off plane mount; OPA; optical parametric amplifier; PCPDTBT; pulse shaping; pump probe; pump-probe measurements; pump-probe measurements; pump-probe spectroscopy; pump-probe spectroscopy; Rowland spectrometer; time-of-flight spectrometer; time of flight spectrometer; TOF; time-resolved spectroscopy; time resolved spectroscopy; time-resolved experiments; time resolved experiments; T-MOKE; tr-PES; PES; photoelectron spectroscopy; transverse magneto optical Kerr effect; transverse magneto-optical Kerr effect; ultrafast; ultra-high vacuum; ultra high vacuum; UHV; XUV; VUV; X-rays; Permalloy; magnetization dynamic; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : This thesis presents HELIOS, an in-house laboratory for time-resolved pump-probe spectroscopy with extreme-ultraviolet (XUV) probe radiation. A wide span of pump wavelengths can be generated using commercial laser equipment while XUV probe radiation is generated via a high harmonic generation process in a noble gas delivering probe photons with energies between 20 eV and 72 eV. LÄS MER

 2. 2. Development of laser spectroscopy for scattering media applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laserteknik; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; coherent sampling; optical sensor; light absorption; noninvasive measurement; diode laser; scattering of light; laser spectroscopy; fluorescence spectroscopy; remote sensing; Lidar; DIAL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Nationalencyklopedin står det att spektroskopi är en metod för att studera molekyler, atomer och atomkärnor med hjälp av dess spektra. Man använder både elektromagnetisk strålning och partikelstrålning inom spektroskopin. Spektroskopi används inom astronomi, kemi, fysik och medicin. LÄS MER

 3. 3. Diode laser spectroscopy in extended wavelength ranges

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Ulf Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diode-laser spectroscopy; frequency-modulation spectroscopy; frequency conversion; fluorescence spectroscopy; scattering; diffraction; Fysicumarkivet A:2000:Gustafsson; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; absorption spectroscopy;

  Sammanfattning : Diode laser spectroscopy performed in the ultraviolet, visible and infrared spectral regions is presented. The accessible wavelength range for visible and near-infrared diode lasers is extended by the use of sum- and difference-frequency generation. LÄS MER

 4. 4. Laser-Induced Emission Techniques for Concentration and Temperature Probing in Combustion

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Gustaf Särner; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thermographic phosphor; phosphor; phosphorescence; Laser Combustion Diagnostics; Laser-Spectroscopy; LIF; spectroscopy; Thermometry; LIP; Laser-Induced Fluorescence;

  Sammanfattning : The work in this thesis is aimed at the development of temperature and gas concentration measurement techniques in laser diagnostics for use in combustion research. The techniques are developed as tools for the combustion community to meet future demands on combustion efficiency and legislation of exhaust gases. LÄS MER

 5. 5. Development and Application of Single-Ended Picosecond Laser Diagnostics

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Billy Kaldvee; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Raman Scattering; Temporal Filtering; Picosecond Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Laser-spectroscopy; DIAL; Laser Combustion Diagnostics; Lidar; Laser-induced Fluorescence; Laser-induced Incandescence; Fysicumarkivet A:2012:Kaldvee;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Föreställ dig ett stort rum med bara en liten fyrkantig, ungefär tio centimeter stor, öppning på en av väggarna. Rummet har fem meter långa väggar och är flera meter högt. Golv, tak och alla andra väggar är helt utan öppningar och är inte genomskinliga. LÄS MER