Sökning: "Laser excitation"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden Laser excitation.

 1. 1. Quantum computing with naturally trapped sub-nanometre-spaced ions

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Lars Rippe; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laserteknik; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; akustik; optik; Elektromagnetism; optics; acoustics; Electromagnetism; Fysik; Physics; entanglement; spectroscopy; rare-earth-metal-ion-doped crystals spectral hole-burning; inversion; excitation; laser stabilization; quantum computation; quantum gate;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvantdatorer har den unika egenskapen att de kan utföra samma beräkning för många olika startvärden samtidigt. Informationen i en vanlig dator är lagrad i ett minne som består av bitar, som kan ha värdena 1 eller 0. När ett program körs beror slutresultatet av startvärdena hos dessa bitar. LÄS MER

 2. 2. Controlled Trapping in Laser Wakefield Accelerators

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Martin Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-05-23]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser; Wakefield; Acceleration; Trapping; Fysicumarkivet A:2016:Hansson;

  Sammanfattning : Experimental studies of laser-driven acceleration of charged particles, in particular electrons and protons, are described in this dissertation. Tightly focused femtosecond laser pulses with intensities exceeding 1018 W/cm2 were used to accelerate charged particles to high energies over distances of a few millimeters. LÄS MER

 3. 3. Development and Application of Rotational Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy and Laser-induced Fluorescence for Combustion Diagnostics

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Christian Brackmann; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser-induced Fluorescence; Formaldehyde; Biofuel; Laser technology; Laserteknik; Energy research; Energiforskning; Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy; Combustion; Laser diagnostics; Fysicumarkivet A:2004:Brackmann;

  Sammanfattning : The thesis concerns the development and application of two laser-based methods for combustion diagnostics: dual broadband rotational coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (CARS) and laser-induced fluorescence (LIF). In efforts to increase the usefulness of the CARS technique, the applicability of a method involving a combination of the rotational CARS technique and the closely related vibrational CARS technique was investigated. LÄS MER

 4. 4. Photodynamic therapy and laser-based diagnostic studies of malignant tumours

  Detta är en avhandling från Lund University Medical Laser Centre, Department of Oncology, Lund University Hospital

  Författare :Ingrid Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protoporphyrin IX PpIX ; delta -aminolevulinic acid ALA ; photosensitizer; basal cell carcinoma BCC ; Photodynamic therapy PDT ; laser-induced fluorescence LIF ; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två icke-termiska modaliteter utnyttjande ljusets växelverkan med biologisk vävnad beskrivs i den aktuella avhandlingen. De två modaliteterna är fotodynamisk tumörterapi (PDT) och laser-inducerad fluorescens (LIF) för vävnadsdiagnostik. LÄS MER

 5. 5. Photoelectron Spectroscopy on Atoms, Molecules and Clusters The Geometric and Electronic Structure Studied by Synchrotron Radiation and Lasers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torbjörn Rander; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Atomic and molecular physics; Free clusters; Electron spectroscopy; Doped clusters; Laser excitation; Alkali metals; Electronic structure; Geometric structure; X-ray photoelectron spectroscopy XPS ; Resonant Auger spectroscopy RAS ; Near-threshold x-ray absorption fine structure NEXAFS ; Ultraviolet photoelectron spectroscopy UPS ; Detuning; Ultra-fast dissociation UFD ; Sodium; Potassium; Oxygen; Bromomethane; Argon; Xenon; Krypton; Molecular field splitting; Core hole lifetime; Core excitation; Atom- och molekylfysik;

  Sammanfattning : Atoms, molecules and clusters all constitute building blocks of macroscopic matter. Therefore, understanding the electronic and geometrical properties of such systems is the key to understanding the properties of solid state objects. LÄS MER