Sökning: "Laser based measurements"

Visar resultat 1 - 5 av 228 avhandlingar innehållade orden Laser based measurements.

 1. 1. Applications of Laser Based Measurements to Combustion Related Fluid Dynamics

  Detta är en avhandling från Division of Thermal Power engineering, Lund Institute of Technology. Box 118, S-221 00 LUND, Sweden

  Författare :Jens Klingmann; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; applied thermodynamics; Thermal engineering; flame speed.; combustion; turbulence; Laser based measurements; laser Doppler anemometry; Termisk teknik; termodynamik;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with laser based techniques for the measurement of fluid dynamical properties and their application to combusting flowfields or flowfields related to combustion. As an introduction, the theory of turbulent flows and combustion is shortly presented. An overview of laser based measuring techniques is given. LÄS MER

 2. 2. Combustion Studies of Soot and Fuel Based on Use of Laser Diagnostics

  Detta är en avhandling från Department of Combustion Physics, Lund University

  Författare :Boman Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; Laser Induced Fluorescence; Soot; Physics; Fysik; Laser technology; Motors and propulsion systems; Laserteknik; Laser-Induced Incandescence; Motorer; framdrivningssystem; Fysicumarkivet A:2002:Axelsson;

  Sammanfattning : In the work described in the present thesis, laser techniques for combustion engine diagnostics were developed and applied. The main techniques were laser-induced incandescence (LII) and laser-induced fluorescence (LIF), used for both flame and engine diagnostics. LÄS MER

 3. 3. Development and Application of Single-Ended Picosecond Laser Diagnostics

  Detta är en avhandling från Department of Combustion Physics, Lund University

  Författare :Billy Kaldvee; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Raman Scattering; Temporal Filtering; Picosecond Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Laser-spectroscopy; DIAL; Laser Combustion Diagnostics; Lidar; Laser-induced Fluorescence; Laser-induced Incandescence; Fysicumarkivet A:2012:Kaldvee;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Föreställ dig ett stort rum med bara en liten fyrkantig, ungefär tio centimeter stor, öppning på en av väggarna. Rummet har fem meter långa väggar och är flera meter högt. Golv, tak och alla andra väggar är helt utan öppningar och är inte genomskinliga. LÄS MER

 4. 4. Development and Characterisation of a Laser-Based Hard X-Ray Source

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Carl Tillman; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; laser-produced plasma; X-ray source; laser; X-ray spectroscopy; dosimetry; radiography; medical imaging; radiation effects; differential imaging; Fysicumarkivet A:1996:Tillman; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras en ny typ av röntgenkälla baserad på ett laser-producerat plasma. Röntgenstrålning alstras genom att fokusera laserpulser på ett strålmål. LÄS MER

 5. 5. Multi-Dimensional Quantitative Laser-based Diagnostics - Development and Practial Applications

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Rikard Wellander; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Post injection; Structured illumination; Mie scattering; Dense sprays; Extinction coefficient; Signal attenuation; Laser extinction; Multiple scattering; Scattering measurements; Planar laser induced fluorescence; Time resolved; Imaging through turbulent media; Three-dimensional image acquisition; Diesel particulate filter regeneration; Wall impingent; Biodiesel; LII; Large-bore gas Engine; Pre-chamber ignition; Fysicumarkivet A:2014:Wellander;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De vanligaste anledningarna till att vi eldar idag är att skapa värme, elektricitet eller mekanisk energi (som till exempel i bilar och andra fordon). När man eldar bildas kemikalier och partiklar som är skadliga för hälsa och miljö. LÄS MER