Sökning: "Laser Doppler"

Visar resultat 1 - 5 av 219 avhandlingar innehållade orden Laser Doppler.

 1. 1. Laser Doppler Flowmetry and Imaging: Methodological Studies

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Siv Bornmyr; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; digital photography.; cold intolerance; sympathetic nervous system; flow cessation external pressure; skin temperature; thermography; skin blood flow; laser doppler imaging; Laser doppler flowmetry; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mätning av blodflöde är en vanlig uppgift för ett kliniskt fysiologiskt laboratorium. Sådana undersökningar syftar inte bara till att diagnostisera sjukdomstillstånd utan kan också användas för att följa effekter av kirurgiska och medicinska behandlingar. LÄS MER

 2. 2. Laser Doppler perfusion imaging : methodology and skin applications

  Detta är en avhandling från Linköping : LJ Foto & Montage

  Författare :Karin Wårdell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Over the last decade a number of emerging technologies have become available for the non-invasive study of skin anatomy and physiology. In this thesis, a method for mapping tissue perfusion based on the laser Doppler technique is presented together with some of the associated experimental and clinical applications. LÄS MER

 3. 3. On laser Doppler flowmetry : methods and microvascular applications

  Detta är en avhandling från Vimmerby : VTT Grafiska

  Författare :Torsten Tenland; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1982]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : A laser Doppler flowmeter for non-invasive microcirculatory blood flow studies has been developed. The tissue under study is illuminated by laser light (helium-neon laser, output power 2 mW) via an optical fibre and the Doppler shift oflight scattered in moving red cells is analysed. LÄS MER

 4. 4. Quantitative Laser Doppler Flowmetry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ingemar Fredriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Laser Doppler flowmetry (LDF) is virtually the only non-invasive technique, except for other laser speckle based techniques, that enables estimation of the microcirculatory blood flow. The technique was introduced into the field of biomedical engineering in the 1970s, and a rapid evolvement followed during the 1980s with fiber based systems and improved signal analysis. LÄS MER

 5. 5. Laser doppler tissue flowmetry : fiberoptic methods in microvascular research

  Detta är en avhandling från Vimmerby : VTT Grafiska

  Författare :Göran Salerud; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1986]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Laser Doppler flowmetry (LDF) constitutes a method for measuring the flux of blood cells in the microcirculatory bed. Photons are scattered in the moving blood cells, where they undergo a frequency shift according to the Doppler principle. LÄS MER