Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. CFC-lagstiftning. En studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga

    Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

    Författare :Lars-Erik Wenehed; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; CFC; tax haven; current taxation; controlled companies; shareholder taxation.; foreign companies; CFC-legislation; fiscal law; skatterätt; finansrätt;

    Sammanfattning : This thesis on international tax law deals with the topic Controlled Foreign Corporation (CFC) legislation, in relation to the international right to tax, international tax law, neutral taxation and taxation according to the taxpayer´s ability to pay. The Organisation for European Cooperation and Development (OECD)has recommended to all member-states that they incorporate CFC legislation into their drive against unfair tax competition. LÄS MER