Sökning: "Lars-Göran Larsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Lars-Göran Larsson.

 1. 1. Relativistic pole model for few-body photonuclear reactions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Göran Larsson; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studies in Comparative Statics on the Basis of Optimization Methods

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Lars-Göran Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1983]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Olfactory Function The Influence of Demographic, Cognitive, and Genetic Factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Margareta Hedner; Maria Larsson; Lars-Göran Nilsson; Claire Murphy; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Olfaction; odor identification; odor threshold; odor discrimination; aging; gender; ApoE; BDNF; val66met; association study; population-based; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Olfactory function is affected by demographic, cognitive, and genetic factors. In the present thesis, three empirical studies investigated individual differences in olfactory ability. Study I explored demographic and cognitive correlates in common olfactory tasks; odor detection, odor discrimination, and odor identification. LÄS MER

 4. 4. The Origin-Destination Matrix Estimation Problem Analysis and Computations

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Peterson; Jan Lundgren; Torbjörn Larsson; Lars-Göran Mattsson; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Traffic modelling; Travel demand; Origin--Destination matrix; Traffic flow observation; Detector allocation; Estimation.; OD-matris; Trafikflödesobservation; Detektorallokering; Skattning; Trafikmodellering; Reseefterfrågan; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : For most kind of analyses in the field of traffic planning, there is a need for origin--destination (OD) matrices, which specify the travel demands between the origin and destination nodes in the network. This thesis concerns the OD-matrix estimation problem, that is, the calculation of OD-matrices using observed link flows. LÄS MER