Sökning: "Lars-Göran Larsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars-Göran Larsson.

 1. 1. Relativistic pole model for few-body photonuclear reactions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars-Göran Larsson; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studies in Comparative Statics on the Basis of Optimization Methods

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Lars-Göran Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1983]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER