Sökning: "Lars-Åke Lindberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars-Åke Lindberg.

  1. 1. Experimental studies in cue probability learning

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Lars-Åke Lindberg; Umeå universitet.; [1977]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER