Sökning: "Lars evertsson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Lars evertsson.

 1. 1. Välfärdspolitik och kvinnoyrken : organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor

  Författare :Lars Evertsson; Rafael Lindqvist; Stina Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; welfare state; welfare politics; organisation; professions; jurisdiction; female dominated occupations; nurses; occupational therapists; home relief helpers; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The relationship between the Swedish state’s welfare political commitments and the emergence and development of three female-dominated welfare state occupational groups - nurses, home relief helpers and occupational therapists - is at the heart of this thesis. The primary aim is to study the professional possibilities and limitations created by the state’s welfare political commitments in health care, family policy and rehabilitation. LÄS MER

 2. 2. ”Så vittna du om min mandom!” : Wilhelm Peterson-Bergers konstfilosofi och könsuppfattning, med särskild hänsyn till åren 1896-1913

  Författare :Maria Evertsson; Lars Pettersson; Gunnar Ternhag; Martin Åberg; Karin Hallgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wilhelm Peterson-Berger; philosophy of art; gender theory; nationalism; opera; Arnljot; Wilhelm Peterson-Berger; konstfilosofi; genusteori; nationalism; opera; Arnljot; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to elucidate Wilhelm Peterson-Berger’s perception of gender and how it is manifested in his philosophy of art. His perception of gender also incorporates conceptions of history, music and nationality. The research question is analysed primarily by reviewing Peterson-Berger’s writings from 1896 to 1913. LÄS MER

 3. 3. Självskadande handlingar : ungdomars berättelser: kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen

  Författare :Inger Ekman; Hildur Kalman; Lars Evertsson; Emma Sorbring; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-injuring acts; adolescents; narratives; Internet; interaction; social context; arenas of comfort; social work; medicalization; demedicalization;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is twofold; to explore adolescents’ own views on self-injuring acts and to analyse the field of research on self-injuring acts. Together, these two aims comprise the overall aim of the thesis; to increase knowledge on self-injuring acts among adolescents. LÄS MER

 4. 4. Vad fattas äldreomsorgen? : Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet

  Författare :Carina Markström; Stefan Sjöström; Lars Evertsson; Håkan Jönson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg; problembeskrivningar; problemformuleringsprivilegium; offentligt samtal; problemdiskurser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Professionsutövning och kunskapsstyrning : en jämförelse av socialarbetares och allmänläkares klientarbete

  Författare :Devin Rexvid; Björn Blom; Lars Evertsson; Lennart Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social workers; GPs; performative aspects of professional practice; relationship with clients; welfare state; knowledge governance; EBP;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study whether the Swedish state’s efforts to govern the professional practice of social workers (SWs) by knowledge to achieve an evidence-based practice, address the difficulties that SWs encounter in their practice. The Swedish state’s ambition is to govern the practice of social work by ideas and methods originating from medicine. LÄS MER