Sökning: "Lars Sjödin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars Sjödin.

 1. 1. Kalmarunionens slutskede : Gustav Vasas befrielsekrig Vol. 1

  Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wicksell

  Författare :Lars Sjödin; [1943]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Resonant multi-photon ionisation studies of high-energy states in small molecules

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Marica Sjödin; Lars-Erik Berg; Arne Rosén; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : This thesis describes separate studies of high-energy Rydberg and ion-pair states in small molecules using resonant multi-photon ionisation spectroscopy.* OODR/REMPI study of ungerade Rydberg states in O2The energy region between 75000 and 99900 cm-1 of O2 has been studied using optical-optical double resonance (OODR) with resonance enhanced multi-photon ionisation (REMPI). LÄS MER