Sökning: "Lars Sjöberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Sjöberg.

  1. 1. Stephanites und Ichnelates : Überlieferungsgeschichte und Text

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lars-Olof Sjöberg; Uppsala universitet.; [1962]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology Classical Greek language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk Klassisk grekiska;

    Sammanfattning : .... LÄS MER