Sökning: "Lars Sandin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Lars Sandin.

 1. 1. Det beslöjade rummet : Ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap

  Författare :Lars Sandin; Anders Olofsson; Tomas Englund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civics; compulsory school; curriculum; hermeneutics; ideology; mul­tiple case study; policy document analysis; social imaginary.;

  Sammanfattning : A veiled space - Ideological Images of Society in Swedish Compulsory School CivicsLars Sandin This study deals with the ideological dimension of education in the Swedish compulsory school [grundskolan]. By focusing on the images of the social world which are configured in the content of education, the study pays attention to the reproduction of an ideological dimension which is latent in our social imaginary. LÄS MER

 2. 2. Calcium phosphate precipitation in blood serum model solutions

  Författare :Karin Sandin; Lars A. Koo; Peter Alberius; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inorganic chemistry; Oorganisk kemi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En riktig familj : Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975

  Författare :Cecilia Lindgren; Bengt Sandin; Lars Edgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adoption; child’s best interest; family; parenthood; 20th century history; politics; social change; child welfare; familj; föräldraskap; historia; 1900-tal; politik; social förändring; barnavård; Stockholm; adoption; barnets bästa; Family research; Familjeforskning;

  Sammanfattning : When a family comes into existence through adoption, the state has a crucial influence. Adoption therefore gives a unique opportunity to study a societal vision of the good family. That is the point of departure for “A Real Family”. LÄS MER