Sökning: "Lars Rahm"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars Rahm.

 1. 1. On the control of stratification in fluids

  Detta är en avhandling från Göteborg : Dept. of Oceanography

  Författare :Lars Rahm; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Model Studies of Surface Waves and Sediment Resuspension in the Baltic Sea

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anette Jönsson; Lars Rahm; Åsa Danielsson; Tarmo Soomere; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Surface waves; Wave model; Wave friction velocity; Resuspension; Sediment dynamics; Nitrogen fixation; Baltic Sea; Havsvågor; Östersjön; Oceanografi; Sediment; NATURAL SCIENCES Earth sciences Atmosphere and hydrosphere sciences Oceanography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap Oceanografi;

  Sammanfattning : Wave heights and periods of surface waves in the Baltic Sea have been modelled for a two-year period (1999-2000) with the wave model Hypas on an 11x11-km grid scale. There is a clear seasonal variation with higher waves during winter and lower during summer. LÄS MER