Sökning: "Lars Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Lars Mattsson.

 1. 1. High resolution valence electron spectroscopy : development of a VUV-polarizer for angular distributions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Mattsson; Uppsala universitet.; [1980]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Immunomodulation of collagen-induced arthritis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Författare :Lars Mattsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autoimmunity; arthritis; collagen type II; immunomodulation; vitamin D; parasite;

  Sammanfattning : Collagen-induced arthritis (CIA) is an experimental autoimmune disease sharing many features with human rheumatoid arthritis (RA). CIA development is dependent on T- cells but anti-collagen type II (anti-CII) antibody production by B-cells is also important. LÄS MER

 3. 3. Modelling the Winds from Carbon Rich AGB Stars : Implications for Stellar Evolution and the Chemical Evolution of Galaxies

  Detta är en avhandling från Inst. f. astronomi o. rymdfysik, Uppsala universitet

  Författare :Lars Mattsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stars on the AGB are known to lose mass at high rates (10-8 - 10-4 Msun/yr) through slow winds (20 km/s), enriching the inter stellar medium with newly synthesised elements. We explore how the mass loss for C-rich AGB stars depends on the basic stellar parameters by computing a large grid of wind models. LÄS MER

 4. 4. On the Winds of Carbon Stars and the Origin of Carbon A Theoretical Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Mattsson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; AGB stars; carbon stars; mass loss; stellar winds; circumstellar matter; cosmic dust; stellar evolution; nucleosynthesis; galactic chemical evolution; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik; Astronomy; Astronomi; Fysik; Physics;

  Sammanfattning : Carbon is the basis for life, as we know it, but its origin is still largely unclear. Carbon-rich Asymptotic Giant Branch (AGB) stars (carbon stars) play an important rôle in the cosmic matter cycle and may contribute most of the carbon in the Galaxy. LÄS MER

 5. 5. Frågeformulär och patientupplevelser vid systemisk lupus erythematosus en metodstudie och en kvalitativ studie

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Malin Mattsson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en reumatisk systemsjukdom som kan leda till en varierande sjukdomsbild beroende på sjukdomsaktivitet och vilket/vilka organ som är drabbade. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män, 9:1. Trötthet är mycket vanligt och förekommer även vid mild och inaktiv sjukdom. LÄS MER