Sökning: "Lars Lundvik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Lundvik.

  1. 1. Characterization of Amino Acid tRNA Ligases using the Analytical Ultracentrifuge

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Lars Lundvik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; amino acid tRNA ligase; analytical ultracentrifugation;

    Sammanfattning : ABSTRACT. Quaternary structures of amino acid tRNA ligases/synthetases (aaRS) in the native as well as in denatured forms were examined by molecular weight determinations (paper I-IV). Analytical ultracentrifugation, gel electrophoresis, gel chromatography were used in these investigations. LÄS MER