Sökning: "Lars Kroon"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars Kroon.

 1. 1. Delocalization in nonperiodic systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lars Kroon; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The localization properties of non-interacting linear excitations in one-dimensional aperiodically ordered structures are investigated from a theoretical point of view. The models used have various relevance for real systems, like quasicrystals, photonic crystals, and deterministic aperiodic superlattices. LÄS MER

 2. 2. Spectra and Dynamics of Excitattions in Long-Range Correlated Strucutures

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Lars Kroon; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quasicrystals; deterministic aperiodic superlattices; Markov chains; electronic structure and diffusion; elastic vibrations; Fraunhofer diffraction; discrete solitons; phase transitions; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik;

  Sammanfattning : Vad karaktäriserar en kristall? Svaret på denna till synes enkla fråga blir kanske att det är en anordning av atomer uppradade i periodiska mönster. Så ordnade strukturer kan studeras genom att det uppträder så kallade Braggtoppar i röntgendiffraktionsmönstret. LÄS MER