Sökning: "Lars Jalmert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Jalmert.

  1. 1. Små barns sociala utveckling : kritisk granskning av forskning : rapport till Familjestödsutredningen

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

    Författare :Lars Jalmert; Stockholms universitet.; [1979]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjestödsutredningen; Spädbarnspsykologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER