Sökning: "Lars Herbe"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars Herbe.

  1. 1. CFC and HCFC refrigerant retrofit : a theoretical, practical and environmental evaluation of alternatives

    Detta är en avhandling från Stockholm : Energiteknik

    Författare :Lars Herbe; KTH.; [1997]
    Nyckelord :Refrigerants;

    Sammanfattning : .... LÄS MER