Sökning: "Lars Hansen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Lars Hansen.

 1. 1. The Division of Labour in Post-Industrial Societies

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Lars Hansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; post-industrial society; division of labour; occupational classification; occupational structure; welfare state; sex segregation; education.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämlikhet och valfrihet : en studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Lars-Erik Hansen; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History;

  Sammanfattning : The objectives of this dissertation are to study the beliefs about immigrant minorities and immigration policy expressed in Swedish public debate and politics and to study how Swedish immigration policy emerged and took on its distinctive shape, from the first immigration policy initiatives through the resolutions on immigration policy adopted by the Riksdag in 1975 and 1976.The dissertation shows, through studies of public debates, that equality gained unique status in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Kris, alienation och autenticitet i Lev Sestovs filosofi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Lars Douglas Eriksson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Shestov; crisis; alienation; authenticity; death; reason; morality; life; freedom; individuality; tragic; suffering; despair; hopelessness; loneliness; uncertainty; insanity; darkness; sickness; revelation; faith; caprice; God; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : In this study of Lev Shestov, the biographical method is used to explain his philosophy. The grave crisis or nervous breakdown Shestov went through caused a total transformation of his - convictions and values. LÄS MER