Sökning: "Lars Gunnarsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Lars Gunnarsson.

 1. 1. Atelectasis, ventilation distribution and gas exchange during anesthesia and in the postoperative period

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Gunnarsson; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Process control in sheet metal forming focused upon friction

  Detta är en avhandling från Institutionen för materialens processteknologi

  Författare :Lars Gunnarsson; KTH.; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On the occurrence and possible causes of motor neuron disease in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lars-Gunnar Gunnarsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1992]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; amyotrophic lateral sclerosis; incidence; prevalence; mortality; cluster; Iisk factors; occupation; environment; agricultural work; electrical work; welding; solvents; heredity; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : A series of investigations have been performed to study secular trends of motor neuron disease (MND) morbidity and mortality in Sweden, to identify time and/or space clusters, if any, and to uncover risk factors. The occurrence of the disease was estimated from incidence, prevalence and mortality rates, and the strength of various determinants was evaluated by means of the case-control approach, using population controls. LÄS MER

 4. 4. Kyrkan, nazismen och demokratin : åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919-1945

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Lars Gunnarsson; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER